ข่าววิทยาศาสตร์ จับตาปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ที่จะถึงจุดสูงสุด

ข่าววิทยาศาสตร์

ข่าววิทยาศาสตร์ จับตาปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ คาดจะถึงจุดสูงสุดในปี 2025

ข่าววิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ กำลังติดตาม การปฏิกิริยา ของดวงอาทิตย์ ข่าววิทยาศาสตร์ต่างประเทศ ที่คาดว่า จะถึงจุดสูงสุด ในปี 2025 ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” ซึ่งอาจทำลาย ระบบไฟฟ้า ทั่วโลกได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง จะมีเวลา เพียง 20 นาที ในการเตรียมตัวกัน ได้เท่านั้น

การระเบิด ของพลังงาน ที่มาจากดวงอาทิตย์ อาจสร้าง อนุภาคประจุไฟฟ้า ขนาดมหาศาล ที่พุ่งออกมา ข่าว วิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดความเสียหาย ทางกายภาพ ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และอาจส่งผล ให้เกิดพายุแม่เหล็ก โลกที่สามารถ ทำลายระบบไฟฟ้าบนพื้นผิวโลกได้ 

ข่าววิทยาศาสตร์

อนุภาคขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการระเบิด ของพายุสุริยะ สามารถทำลายดาวเทียม และมีผลกระทบ ต่อการส่งสัญญาณ ออกอากาศ และระบบ การติดตาม ตำแหน่งบนโลก ข่าว วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น แถบแสงสุริยะ ขนาดใหญ่ ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เคยสร้างผลกระทบ ให้กับการบินในอังกฤษ และส่งผลกระทบ ต่อระบบจัดไฟฟ้า ในสวีเดนในปี ค.ศ. 2003  และแถบแสงสุริยะ ขนาดใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2012 ผ่านโลกไป โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ

วัฏจักรดวงอาทิตย์ หรือวัฏจักรสุริยะ ข่าว วิทยาศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ในสนามแม่เหล็ก ดวงอาทิตย์ ซึ่งมีระยะเวลา ศูนย์สูงสุดประมาณ 11 ปี ณ ปัจจุบัน กำลังเข้าสู่ จุดสูงสุดอีกครั้ง ข่าววิทยาศาสตร์ต่างประเทศ และกำลังสร้างพลังงาน ที่มากกว่าปกติ องค์กรบริหารการบิน และอวกาศแห่งชาตินาซ่า ของสหรัฐฯ รายงานว่า พบเหตุการณ์สุริยะ ที่มีความแรงมาก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย การระเบิดกัมมันตภาพรังสี ที่สามารถ เคลื่อนที่มาสู่โลก ด้วยความเร็วแสงได้