ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล หัวเว่ยได้เสนอความช่วยเหลือรูปแบบใหม่

ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล หัวเว่ยได้เสนอรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างไร ? 

ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล ในงานประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมของเอเชีย และแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ หัวเว่ยได้เสนอรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้ประชากรทั่วโลกอีก 500 ล้านคนสามารถใช้ประโยชน์จาก ข่าวเทคโนโลยีต่างประเทศ ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมี ไมเคิล แมคโดนัลด์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของหัวเว่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้คำปรึกษาในงานประชุมนี้ 

ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล

งานประชุมนี้เริ่มต้นขึ้นวันนี้ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติในกรุงเทพฯ ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเข้าร่วมของคณะกรรมการ ด้านการขับเคลื่อนทางด่วนข้อมูลในเอเชีย-แปซิฟิก (AP-IS)  และการประชุม WSIS ระดับภูมิภาคสมัยที่สาม ข่าวเทคโนโลยีล่าสุด2566 เพื่อทบทวนข้อค้นพบจากงานวิจัยล่าสุด 

โดยการดำเนินการของแผนแม่บทด้าน AP-IS  และเอกสารกรอบการทำงาน ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับปี 2562 – 2565 โดยมีการเข้าร่วมจากประเทศสมาชิก และองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ ESCAP ข่าวเทคโนโลยีล่าสุด2566 เพื่อเป็นที่พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้ม และเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถมีผลกระทบต่อการดำเนินงานได้

ในการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถ ใช้ประโยชน์จาก ข่าวเทคโนโลยีดิจิทัล ไมเคิล แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี ของหัวเว่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวเทคโนโลยีต่างประเทศ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ องค์กรอุตสาหกรรม  และพันธมิตรธุรกิจร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน