Robotics การใช้ระบบหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตต่างๆ

Robotics

Robotics สามารถทำงานและปฏิบัติการอย่างอัตโนมัติ

Robotics

Robotics เกือบ 3 ปีที่แล้วที่ Robotics technology นั้นมีโครงการ Women in Robotics เพื่อนำผู้มีความสามารถหญิง เข้ามาสู่อุตสาหกรรม เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สาขาหุ่นยนต์ ที่มีผู้ชายเป็นส่วนมาก โดยปัจจุบันทางด้าน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม นั้นเข้ามามีบทบาทอย่างมาก กับขั้นตอนการผลิตต่างๆ

ในระบบอุตสาหกรรม ในสหรัฐอมเริกา คือประเทศที่นำร่อง โครงการนี้เริ่มจาก กลุ่มในเท็กซัส และกำลังเริ่มต้น (WiR) Robotics ใหม่ล่าสุดในซานอันโตนิโอ เมืองนี้เป็นที่ตั้ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะแก่การเริ่ม เรียนรู้และสร้าง Robotics technology ในโครงการ Women in Robotics อย่างมาก

โดยซานอันโตนิโอ จะเป็นเจ้าภาพจัดการ งานนิทรรศการ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และมีการแข่งขัน หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม และโรงเรียนด้วย ซึ่งมันสามารถที่จะ ดึงดูดผู้ที่สนใจในระบบ Robotics เข้ามาได้มากพอสมควร ซึ่งเป้าหมายใหญ่ที่สุด ของโปรแกรมนี้คือ เพื่อเชื่อมต่อและให้ผู้หญิง ที่มีอายุน้อยที่สนใจ ได้เข้ามาในโครงการ

Women in Robotics เพื่อหานักพัฒนา ที่เป็นผู้หญิงซึ่งอาจจะ สร้างความแตกต่าง ให้กับวงการหุ่นยนต์ได้ ซึ่งทางสมาคม ยังมีการร่วมมือ กับบริษัทต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อสะท้อน ให้เห็นถึงการเติบโตของ Robotics ในซานอันโตนิโอ เมืองที่มีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่สำคัญโดยตรง ในวงการอุตสาหกรรมของอเมริกา